BRICKS 4 KIDZ – LEGO playgrounds in Limassol & Nicosia             ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ LEGO ΣΕ ΛΕΜΕΣΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

LIMASSOL/ΛΕΜΕΣΟΣ

NICOSIA – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

OPENING HOURS/ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Tuesday-Friday: 14:30-20:00 P.M. — Saturday & Sunday: 10:00 A.M.-20:00 P.M. —Τρίτη-Παρασκευή: 2:30-8:0μμ – Σαββατοκυρίακο: 10:00π.μ-8:00 μ.μ.           Μondays-CLOSED/Δευτέρα – Κλειστό

Both Centres are loaded with hundred of thousands of Legos in 2/3 floors consisting of the main playground with Lego Friends Studio and Dance, Lego Racers, Ninjaco station, Mosaic creator, 3D modeling stations, Technic Lego station with motorised models, a Duplo village for ages 2-5, arts and crafts and many more. On the ground level there is a cafeteria were parents and children can enjoy their snacks and beverages and at the 1st floor there is a STEM Robotics Lab where competitions and classes are held. The Centres offers Hi-speed free Wifi and plenty of parking spaces at the rear and back area.

Και στα δύο κέντρα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Lego με 2/3 ορόφους που αποτελούνται από Lego Friends Studio και Dance, Lego Racers, τον σταθμό Ninjaco, τον δημιουργό μωσαϊκών, σταθμούς 3D μοντελοποίησης, τον σταθμό Technic Lego με μηχανοκίνητα μοντέλα, Duplo πόλη για ηλικίες 2-5 ετών, τέχνες, χειροτεχνίες και πολλά άλλα. Στο ισόγειο υπάρχει μια καφετέρια όπου οι γονείς και τα παιδιά μπορούν να απολαύσουν τα σνακ και τα ποτά τους και στον 1ο όροφο υπάρχει η αίθουσα STEM Robotics Lab όπου διοργανώνονται διαγωνισμοί και μαθήματα ρομποτικής. Τα κέντρα προσφέρουν δωρεάν Wifi υψηλής ταχύτητας και άφθονο χώρο στάθμευσης στην πίσω και πίσω περιοχή.

At our centres we offer the following services:

-Birthday parties/Παιδικά πάρτι γενεθλίων

– Holiday and summer school – Εποχιακές εκδηλώσεις και καλοκαιρινό σχολείο

– Educational STEM  classes – Εκπαιδευτικές τάξεις STEM

– Free play for walk ins from ages 2+ – 16 years old – Δημιουργική απασχόληση για παιδιά 2-16 ετών

– Drop Off service* for ages 4+ – ‘Drop Off’ Υπηρεσία για ηλικίες 4+

 *Parents and guardians can also drop of their child from 4 years old by signing a ‘Drop Off Service’ Form. Drop Off Price for a minimum package of 3 hours at 9.00 Euros per Child. Every additional hour – 3.00 Euros

*Γονείς και κηδεμόνες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ‘Drop Off’ υπογράφοντας ειδικό έντυπο (για παιδιά άνω των 4 ετών). Ελάχιστη Τιμή 3 ωρών στα 9 Ευρώ το παιδί. Κάθε επιπρόσθετη ώρα 3 Ευρώ.

 

Weekdays Entrance ticket at 6.00 Euros per Child/Χρέωση εισόδου για καθημερινές: 6.00 Eυρώ το παιδί

Weekends Entrance Ticket at 7.00 Euros per Child/ Χρέωση εισόδου για Σαββατοκυρίακο: 7.00 Ευρώ το παιδί

Special Offer – Birthday Parties
(Limassol and Nicosia Lego Centers)…

Book your birthday party for the period of 01.01.19-31.03.19 and receive 2 free hours of organised entertainment with a selection of themes to choose from.

Terms and conditions apply:
1. This offer is valid for new bookings as of 20.12.18.
2. This offer is valid for a minimum 40 people (total of children and adults)
3. A food package must be selected for both adults and children

Ειδική Προσφορά – Παιδικά Πάρτυ Γενεθλίων
(Για τους παιδότοπους μας στην Λεμεσό και Λευκωσία)…
Κάνετε κράτηση για το παιδικό σας πάρτυ γενεθλίων για την περίοδο 01.01.19 – 31.03.19 και επωφεληθείτε την ειδική προσφορά για δωρεάν δίωρης ψυχαγωγίας με επιλεγμένες θεματολογίες.

Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις:
1. Η προσφορά ισχύει για καινούργιες κρατήσεις απιο 20.12.18.
2. Η προσφόρα ισχύει για τον ελάχιστο αριθμό 40 ατόμων (σύνολο παιδιών και ενηλίκων).
3. Απαραίτητη η επιλογή πακέτου φαγητού δια ενήλικες και παιδιά.

For Birthday Parties we have created the following packages for your consideration.

Birthday Time Slots: 10:30 a.m. – 13:00 p.m. , 14:00 p.m. – 16:30 p.m. , 17:30 p.m. – 20:00 p.m.

They think it’s COOL. You know it’s EDUCATIONAL.

View Our Classes

After-School Programs

Bricks 4 Kidz® after-school classes build on the universal popularity of LEGO® Bricks to deliver high quality, educational play. Every class is a fun, enriching experience for your child, using the classic bricks loved by generations of children.

In-School Workshops

A Bricks 4 Kidz® workshop uses LEGO® Bricks that kids love, to deliver hands-on lessons correlated to cross-disciplinary curriculum objectives. The Bricks 4 Kidz® approach to learning is imaginative, multi-sensory and fun, creating a dynamic learning experience for your students.

Camps

Bricks 4 Kidz® camps are a fresh and fun way for kids to spend their school or holiday break! Children will enjoy using LEGO® Bricks to build specially-designed models, play games, explore the world of engineering, architecture and movie-making.

Parties

Celebrate your child’s birthday and build memories with a unique Bricks 4 Kidz® party experience. The timeless fun of LEGO® Bricks is sure to be a crowd pleaser for boys and girls from pre-school to pre-teen.

Robotics

Experience our exciting Jr. Robotics and Advanced Robotics classes! Build a motorized model and watch it come to life using simple LEGO® WeDo® software. As your skills improve, advance to LEGO® EV3 Mindstorms® classes for more challenging robot-building and programming!

Video Slider

Experience our exciting Jr. Robotics and Advanced Robotics classes! Build a motorized model and watch it come to life using simple LEGO® WeDo® software. As your skills improve, advance to LEGO® EV3 Mindstorms® classes for more challenging robot-building and programming!

We learn, we build, we play with LEGO® Bricks

icon-francise-posts Recent Posts

1 day ago

Bricks 4 Kidz - Cyprus

bricks 4 kidz

On 4th and 8th April, our Year 1 and Year 2 students participated in a wonderful workshop/session with bricks 4 kidz, organized and coordinated by the Science department in association with the bricks 4 kidz team.
Year 1 students had the opportunity to build constructions related to ‘Forces of nature’ such as tornado, cyclone, tsunami and avalanche using LEGO® bricks. Year 2 students’ theme was ‘Energy is everywhere’ while their constructions included a solar panel, a windmill, waterwheel and garbage truck.
Students were working in pairs and collaborating using LEGO® bricks to build projects which had an increasing level of difficulty.
The significant educational value of this project enables students to develop problem-solving skills. Additionally, it provides an opportunity for creative expression and fosters an appreciation of how things work developing manipulative skills at the same time.
Students develop literacy through following instructions, as well as critical thinking and numeracy skills since they have to count, match the pieces and measure dimensions to correctly assemble the LEGO® bricks in order for the construction to be functional. Students enjoyed the session in an environment which cultivated ‘fair-play’.

Στις 4 και 8 Απριλίου, οι μαθητές του σχολείου μας της 1ης και 2ας τάξης γυμνασίου συμμετείχαν σε ένα θαυμάσιο εργαστήριο/σεμινάριο «bricks 4 kidz», που οργανώθηκε και συντονίστηκε από το τμήμα Επιστημών σε συνεργασία με την ομάδα «bricks 4 kidz».

Οι μαθητές της 1ης τάξης είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν κατασκευές που σχετίζονται με «Δυνάμεις της φύσης», όπως ανεμοστρόβιλος, κυκλώνας, τσουνάμι και χιονοστιβάδα με κύβους LEGO®. Το θέμα των μαθητών της 2ας τάξης ήταν «Η Ενέργεια είναι παντού», ενώ οι κατασκευές τους περιλάμβαναν ηλιακό πάνελ, ανεμόμυλο, τροχό νερού και απορριμματοφόρο.

Οι μαθητές δούλευαν σε ζευγάρια και συνεργάζονταν χρησιμοποιώντας κύβους LEGO® για την κατασκευή έργων που είχαν αυξημένο επίπεδο δυσκολίας.

Το πρόγραμμα επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων για αυτό έχει σημαντική παιδευτική αξία. Επιπλέον, παρέχει ευκαιρία για δημιουργική έκφραση και ενθαρρύνει την εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο τα πράγματα λειτουργούν αναπτύσσοντας ταυτόχρονα χειροτεχνικές δεξιότητες.
Οι μαθητές αναπτύσσουν τον γραμματισμό ακολουθώντας οδηγίες, καθώς και δεξιότητες κριτικής και αριθμητικής σκέψης αφού πρέπει να μετρήσουν, να ταιριάξουν με τα κομμάτια και να υπολογίσουν τις διαστάσεις για να συναρμολογήσουν σωστά τους κύβους LEGO® ώστε να είναι λειτουργικοί. Οι μαθητές απόλαυσαν το σεμινάριο σε ένα περιβάλλον που προωθούσε την ευγενή άμιλλα.
... See MoreSee Less

3 days ago

Bricks 4 Kidz - Cyprus

Our Year 1 primary school students visited Bricks4Kidz for their school trip. Bricks 4 Kidz - Cyprus ... See MoreSee Less

3 days ago

Bricks 4 Kidz - Cyprus

American Academy Private Limassol
Video of our Year 1 students visit to Bricks4Kidz for their school trip. Bricks 4 Kidz - Cyprus
... See MoreSee Less

5 days ago

Bricks 4 Kidz - Cyprus

Excellent work by an excellent student!
Well done Vlad!
... See MoreSee Less

6 days ago

Bricks 4 Kidz - Cyprus

Our primary year 3 and 4 visited Bricks4Kidz for their school trip Bricks 4 Kidz - Cyprus ... See MoreSee Less

We learn, we build, we play with LEGO® Bricks

Copyright © 2018 Bricks 4 Kidz. All rights reserved. PRIVACY POLICY | CORPORATE CONTACT

LEGO® and DUPLO® are registered trademarks of the LEGO® Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse these programs or this web site.